NederlandsEnglish

Voorwaarden aan de uitvoering van werkzaamheden

Er zijn diverse redenen, eisen, wettelijke voorschriften, branche voorschriften, normen en meer die invloed hebben op het uit te voeren werk. Uiteraard handelen wij in overeenstemming met de wet. Maar wij stellen wel eisen aan de omstandigheden. Uiteraard beoordelen wij ieder werk vooraf op uitvoerbaarheid. Maar wij houden ons expliciet het recht voor om terstond het werk te beeïndingen of te staken indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Huisdieren en kinderen

Aangezien het werk altijd enig maar gecontroleerd risico met zich meebrengt, is de aanwezigheid van huisdieren en kinderen niet toegestaan. Kinderen en huisdieren kunnen de risico's van het werk niet inschatten, kunnen schrikken van bijvoorbeeld hard geluid en daarop reageren. De aanwezigheid gaat daarnaast ook ten kosten van concentratie en efficientie. Kinderen en huisdieren zijn gedurende de gehele aanwezigheid en uitvoering dan ook niet aanwezig.

Hygiene

Op de werkplaats en eromheen is het in voldoende mate schoon en hygienisch. Wij werken niet in onhygienische omstandigheden.

Bejegening en uitlatingen

Wij verwachten van eenieder een professionele houding en gedrag. Schelden, denigrerende opmerkingen, kleinering, bedreiging, beïnvloeding wordt niet getolereerd.

In contacten naar derden, waaronder ook online in bv reacties, reviews, consumentenprogramma's etc. laat u zich nimmer onwelwillend uit over Housemaister en zijn medewerkers. Onvolkomenheden dienen conform de reclamatie en klachten omschrijving in de algemene voorwaarden te worden opgelost of beslecht.

Veiligheid

Indien op enige wijze onze persoonlijke veiligheid, de veiligheid van onze middelen, onze zowel goede naam persoonlijk als bedrijfsmatig in het geding is, staken wij onmiddelijk alle werkzaamheden. Deze beoordeling kunnen wij eenzijdig maken en effecturen.

Uitgezonderde werkzaamheden

In ieder geval de volgende werkzaamheden voeren wij niet uit.

Arbeidsplaats omstandigheden

Om veilig en goed te kunnen werken, werken wij graag zonder de directe aanwezigheid van opdrachtgever of derden in de nabijheid. Met name waar het werk concentratie vereist, er gewerkt wordt met gereedschappen en in een relatief onbekende omgeving, is het noodzakelijk om ons te kunnen richten op het werk, zonder verstoring. Dit geldt met name bij werkzaamheden aan of nabij bv elektra. Werken aan elektra wordt algemeen gezien als veilig beschouwd. Tenzij je zijdelings steeds rekening moet houden met of gestoord wordt door derden.

Onvoorziene omstandigheden

Indien zich onvoorziene omstandigheden zich voordoen dienen wij altijd terug te kunnen vallen op de gebwoubeheerder en de in het pand aanwezige veiligheidsmaatregelen. Dat houdt bv in bij brand, waarbij wij eisen van opdrachtgever ons direct te informeren en de nodige procedures in gang te zetten teneinde onze veiligheid te garanderen.

Deze website gebruikt cookies om site-functionaliteit te optimaliseren en je de best mogelijke ervaring te bieden. Meer info in de cookie- en privacyverklaring.